BECAUSE CULTURE IS A VALUABLE ASSET.

Performers' Associations

Waisenhausplatz 30
Atelier 111
3011 Bern

tpunkt.ch
T +41 31 312 80 08
info@tpunkt.ch

Konradstrasse 61
8005 Zurich

sonart.swiss
T +41 31 511 52 60
info@sonart.swiss

Geschäftsstelle
6000 Lucerne

sbdv.ch
Peter Aregger, president SBDV: +41 79 439 17 37
sekretariat@sbdv.ch

Kasernenstrasse 15
8004 Zurich

szeneschweiz.ch
T +41 44 380 77 77
info@szeneschweiz.ch

Kasernenstrasse 15
8004 Zurich

www.interpreten.ch
T +41 43 322 10 60
info@interpreten.ch

Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG
Avenue du Grammont 11bis
1007 Lausanne

interpreten.ch
T +41 32 724 31 25
antenneromande@interpreten.ch

Kasernenstrasse 15
8004 Zurich

smv.ch
T +41 43 322 05 22
info@smv.ch

Heinrichstrasse 147
8005 Zurich

ssfv.ch
T +41 44 272 21 49
info@ssfv.ch

P.O. Box 91
1000 Lausanne 16

ssrs.ch
T +41 76 588 29 63
info@ssrs.ch

P.O. Box
8031 Zurich

vps-asp.ch
T +41 44 272 21 40
info@vps-asp.ch

Associations for producers of films and phonograms

Marktgasse 1
P.O. Box 2276
8401 Winterthur

asmp.ch
Kontakt via Website

Geroldstrasse 33
8005 Zurich

indiesuisse.ch
info@indiesuisse.ch

Berninastrasse 53
8057 Zurich

ifpi.ch
T +41 43 343 93 30
info@ifpi.ch

Hermetschloostrasse 77
8048 Zurich

swissfilm.org
T + 41 79 797 47 77 (Susann Vogel)
info@swissfilm-association.ch

Netzibodenstrasse 238
4133 Basel

T +41 61 816 94 97
info@svv-video.ch

Neugasse 6
8005 Zurich

arf-fds.ch
T +41 44 253 19 88
info@arf-fds.ch

Kanzleistrasse 126
8004 Zurich

swissanimation.ch
T +41 44 240 19 09
info@swissanimation.ch

P.O. Box
8034 Zurich

www.garp-cinema.ch
T +41 44 422 47 70
garp-cinema.ch

c/o Advokatur Gartenhof
Gartenhofstrasse 15
P.O. Box 9819
8036 Zurich

independentproducers.ch
T +41 43 317 18 73
info@independentproducers.ch

Broadcasters' Associations

Route de Delémont 15
2842 Rossemaison

radiosregionales.ch
T +41 32 421 70 70
info@radiosregionales.ch

Rämistrasse 5
P.O. Box
8024 Zurich

irf-radiotv.ch
T +41 43 244 84 80
office@irf-radiotv.ch

P.O. Box 3097
3001 Bern

telesuisse.ch
T+ 41 79 653 22 21 (Marc Friedli)
marc.friedli@telesuisse.ch

Renggerstrasse 31
8038 Zurich

unikomradios.ch
vorstand@unikomradios.ch

Speichergasse 37
3011 Bern

vsp-asrp.ch
T +41 79 600 32 62 (Jürg Bachmann)
juerg.bachmann@privatradios.ch